Les paraules fallen 2023

L’edició com a pràctica performativa

Sovint arriba a la publicació el que ja ha esdevingut, el que ja ha estat ‘assajat’ i presentat. Si entenem la publicació com aquest "fer públic" des d'un lloc ampli i en temps continu i present, podem incorporar el concepte d'assaig a les pròpies pràctiques editorials experimentant més enllà del llibre com a producte tancat. Proposem diverses maneres d’abordar la pràctica performativa i editorial per a generar propostes híbrides i canviants.

‘Les paraules fallen’ és un cicle gratuït dedicat a l’edició com a pràctica performativa on es presenta el treball de tres projectes a cavall d’aquests dos camps durant una jornada on s’inclou el dinar. La nova edició d’enguany tindrà lloc els dies 23 de setembre, 25 de novembre i 16 de desembre de 12 a 17h en colab amb La Escocesa, la Sala d’Art Jove, La Caldera i Cultural Rizoma.

La programació inclou un taller de curadoria a càrrec de Cultural Rizoma i nyamnyam, la presentació de treballs i projectes en procés d’artistes de la Sala d’Art Jove i espais de producció de llarg recorregut com La Escocesa. Els i les creadores que conformen el cartell d’aquesta tercera edició són Elena Carvajal i Fran Martínez, Higo Mental (Ricardo Pérez-Hita Carrasco i Marta Sesé), Carolina Campos, Adaline Anobile, Esther Rodríguez Barbero, Bilal Dídac P. Lagarriga entre d’altres, totxs en residència a l’Espai nyamnyam durant aquest any 2023. 

Elena Carvajal y Fran Martínez 
Realmente ahora no ya no, és un projecte en el qual s'exploren les nocions de relat, invisibilitat, expectativa i com qüestionem l'autoria del nostre propi treball. És una renegociació del desig de narrar i de fer-lo a través d'altres veus.
Pot ser una pràctica, una reunió amb amiguxs, una performance. Ens situem a mig camí entre la ficció narrativa i el coreogràfic, entre la mentida piadosa i un club de lectura secret en una habitació d'una ciutat qualsevol.

Carolina Campos 
Interrogar el acompañar’ és un treball de durada, de memòria i fantasmagoria. És un exercici de despreniment. És relacional. Una experiència impermanent i plena de variables. Acompanyar una creació és assistir a la pèrdua, a la desaparició dels virtuals que no es van activar, a les restes que no van arribar a l'objecte compartit amb el públic. I aquestes són les petjades entre les formes amb les quals intento entrar en connexió. En aquesta publicació intento compartir algunes preguntes i coneixements que sorgeixen des de les entranyes de les creacions, des d'una perspectiva situada, i identificar els efectes de la meva pràctica en els processos que segueixo.

Adaline Anobile 
Mountains grow unnoticed’ (les muntanyes creixen desapercebudes) d’Adaline Anodile és una performance que qüestiona com succeeixen les visions enmig de les coses.
Els estats alterats d'atenció, com ara els estats de somni i els estats hipnòtics, ofereixen una comprensió diferent i més àmplia de la visió: difuminant o distorsionant els límits del temps, els cossos, els pensaments, els records, els espais, les sensacions i les imatges, els somnis i les anomenades al·lucinacions participen d'una experiència perceptiva que fa explotar les normes a les quals estem acostumats. Aquestes experiències pertorben les jerarquies de la perspectiva i la seva domesticació de la mirada, i permeten experiències de visió més poroses i plurals.
El ritme pot donar accés a altres maneres de veure i relacionar-se amb allò que veiem? En el procés de treball mirarem com els nostres ritmes d'atenció afecten la visió. Considerarem la visió com una qüestió de temps.

*Les muntanyes creixen desapercebudes és la línia inicial d'un poema escrit per Emily Dickinson cap al 1863.
https://lacaldera.info/es/personas/adaline-anobile

Jornada en col·laboració amb La Caldera
Comprar entrades

Aquesta jornada és fruit de la col·laboració entre Sala d’Art Jove i l’Espai nyamnyam. D’aquesta manera el programa de la Sala es desplaça a Mieres i s’articula a partir d’un taller de curadoria dins del projecte “Esquinçar superfícies” - a cura de Renan Camilo - i una mostra dels processos i treballs de diverses artistes seleccionats en la convocatòria anual d’Art Jove Creació 2023. A més inclou la participació d’Higo mental (Sala d’Art Jove 2021) que es troben immersos en un assaig editorial dels seus deu anys de trajectòria. 

Taller de curadoria de la Sala d’Art Jove amb nyamnyam i Cultural Rizoma
La Sala d’Art Jove entén la curadoria com una tasca relacional que comprèn totes aquelles pràctiques que desitgen tenir cura dels processos de creació artística, així com del seu desenvolupament contextual i situat. Des d’aquesta perspectiva «curar un espai» o «curar un projecte» implica un treball d’acompanyament i d’escolta, un intent d’entendre les necessitats dels creadors i del públic interpel·lat.

“Esquinçar superfícies”, a cura de Renan Camilo, és el projecte seleccionat en la convocatòria d'enguany de la Sala d’Art Jove. En el marc d'aquest projecte es conceben un seguit de trobades que proposen un espai potencial per a la reflexió, el pensament i l’acció. En aquesta jornada deslocalitzada es proposa un taller de curadoria a càrrec de nyamnyam i Cultural Rizoma, dues cooperatives ubicades a la província de Girona que tenen cura de projectes centrats en la investigació, la producció, la mediació i la difusió de la cultura i la creació contemporània.

El taller s’articula a partir de la presentació de metodologies i projectes a través dels quals aquestes dues entitats posen en joc les seves maneres d’entendre els processos curatorials. Amb una especial atenció cap a la relació d’aquests processos amb la pràctica editorial, el taller obre el treball que s’està iniciant en el marc del projecte La impremta oberta –una plataforma de producció i difusió de continguts vinculats al pensament i a la creació contemporània impulsada per nyamnyam i Cultural Rizoma– i proposa l’activació d’una sèrie de materials i publicacions que permetran plantejar algunes preguntes al voltant de qüestions relacionades amb la pràctica editorial dins l'àmbit de la creació contemporània. 

Higo mental
#30: Índex. Internet com a arxiu, imatges des d'un punt de vista material i no només de representació, Internet com a infraestructura. Cultura visual, experiència col·lectiva, presencialitat i narratives crítiques. L'any 2024 farà deu anys que Higo Mental va començar la seva activitat. Mirant en retrospectiva ens adonem que el projecte, des d'una metodologia tan senzilla com és un diàleg mitjançant material apropiat d'Internet, és capaç de portar-nos a altres espais de reflexió ben complexos. Sense allunyar-nos de la simplicitat de la nostra forma de fer, amb aquesta sessió volem fer un assaig editorial, un mena d'exercici de traducció d'allò que hem estat fent en un possible índex que pugui acabar-se materialitzant, potser, en un llibre.

‘Presentació de treballs i projectes Art Jove Creació 2023’
La Sala d’Art Jove, un espai de la Generalitat de Catalunya que desplega un conjunt de processos experimentals per interrelacionar la pràctica artística, el treball amb joves, l’educació artística i la producció cultural.
Es basa, així mateix, en un model de treball en xarxa, el qual permet articular projectes amb organitzacions i institucions culturals i educatives de diferent perfil, alhora que facilita la disseminació de processos de treball que impliquin un retorn envers l’entorn social i cultural en el qual s’emplaça. Enguany es presentaran a l’Espai nyamnyam quatre dels projectes dels agents seleccionats aquest 2023:
www.saladartjove.cat

blanca arias i gemma belmonte
una amazona és una amant que cavalca” és una peça nascuda del Centre de Documentació de Ca la Dona, una obra modelada per 22 mans de carn i moltes d’altres, incomptables, descarnades: les de les mortes que ens acompanyen a través dels documents arxivats i reactivats amb el nostre tacte desitjós de genealogia. A través d’una conversa entre blanca arias, com a artista conductori del projecte, i gemma belmonte, com a voluntària del Centre de Documentació de Ca la Dona, convidarem a pensar al voltant d’algunes qüestions vinculades a l’espai dels afectes en els arxius o les possibilitats del tacte com a metodologia lesbofeminista.

Luca Calderó
Lectura performàtica “Cicatrius, tatuatges i ortopèdies”. Intent de posar cos, veu i imatge al text que articula la meva investigació entorn al diagnòstic, la infraestructura hospitalària, les aliances queer-crip-ill i la col·lectivitat de la malaltia. Un text-cos on conviuen l’assaig, l’autoficció i altres exercicis d’escriptura encarnada.

Helena Laguna
Hacer un libro” és un projecte obert de recerca artística i editorial, que neix com una temptativa per a generar un llibre sense usar el llenguatge escrit, partint de les seves limitacions per a narrar la cosmovisió analfabeta i la dimensió hàptica que emboliquen la recepta de migas manchegas de la meva àvia. Un llibre que s'articuli més enllà del llenguatge, alhora que reflexioni sobre aquest i els seus límits. A través d'aquesta noció, es busquen formes en les quals poder arxivar coneixements sense la paraula, fabulant amb les possibilitats que ens concedeix l'artefacte, el cos, la petjada, els processos i els substrats materials que puguin esdevenir. Una cerca per a materialitzar el llenguatge, donar forma a un procés.

Paula Gibert Roset
SORRY I'M SOOO HAPPY” és una investigació sobre la samarreta blanca com a pancarta política i el procés de despolitització i pèrdua de significat que ha sofert. Aquest projecte neix d'un recull fotogràfic de més de seixanta samarretes infantils fet durant l'estiu 2022 al casal on treballava. Totes aquestes samarretes tenen en comú que els missatges no són ni rebels ni crítics, no incomoden a ningú, el contrari, són dolços, afectuosos i de colors agradables. Per analitzar el procés de despolitització dels missatges a les samarretes, es van plantejar diversos tallers que van culminar en una col·lecció de 63 samarretes. Aquestes peces conviden a repensar la samarreta blanca com a objecte comunicador.

Jornada en col·laboració amb Sala d’Art Jove i Cultural Rizoma
Inscripció taller curadoria i reserva bus Bcn-Mieres-Bcn (gratuït):  artjove.dso@gencat.cat
Ticket dinar: Jornada 2

Cultural Rizoma i nyamnyam
'Club de tinta'. A les 12h
El ‘Club de tinta’ neix amb la voluntat d’articular una comunitat de persones al voltant del projecte ‘La impremta oberta’ –una plataforma de producció i difusió d’edicions vinculades al pensament i a la creació contemporània impulsada per nyamnyam i Cultural Rizoma–. 

Amb l’adequació i la posada en marxa d’un espai de producció editorial / impremta a l’espai nyamnyam, ‘La impremta oberta’ es projecta com un context pensat per tal que persones interessades en l'edició contemporània disposin d’eines i recursos per a l’autoedició de les seves publicacions.

Aquesta presentació del ‘Club de tinta’ vol ser un primer espai de trobada adreçat a totes aquestes persones, amb l’objectiu de pensar juntes les possibles formes de relacionar-nos amb aquest espai.

A les 12h del matí.
Inscripcions: coopnyny@gmail.com
www.culturalrizoma.com / www.nyamnyam.net

Presentació de l’espai i projecte editorial de La Escocesa, La L'Escocesa és un centre públic de residències artístiques i de producció d'art contemporani ubicada a Barcelona. La majoria de les publicacions de la seva línia editorial sorgeixen de projectes secundats a través de les seves 'beques d'investigació artística', però no sols. Compten també amb un taller laboratori d’acte-edició gràfica (‘Autopublicació LA RISO’) que dóna suport als processos de la Fàbrica de Creació. El laboratori manté un arxiu en creixement de totes les publicacions creades fins avui, a més d'oferir tallers de formació i suport per a les sòcies i residents de La Escocesa.

Bilal Dídac P. Lagarriga
Apunts de Touba’, des de l’any 2017 Bilal Dídac P. Lagarriga ha experimentat l’acollida d’una comunitat poètica, revolucionària i mística del Senegal, la muridiya, en especial a Touba (considerada una ciutat “santa”, autònoma de l’Estat i dels afers mundans tot i ser la segona més gran del país, amb 700.000 habitants).
Des de llavors, i durant aquests anys, l’acollida ha donat alguns fruits en forma d’escriptura, música i vídeo, com el CD “Nighturns” (publicat a Alemanya pel segell Cellule 75 el 2022) i el llibre de poesia i fotografia “Lo próximo” (editat a Barcelona per Àfriques edicions, 2023). No es tracta d’una mirada antropològica o documental, ni tan sols externa, sinó d’un procés d’aprenentatge que Lagarriga ha anat canalitzant a través dels diversos treballs.
En aquesta presentació a Nyam nyam, podrem escoltar el concert d’algunes d’aquestes músiques on combina gravacions de camp amb l’electrònica experimental i que acompanya de vídeos, a més de parlar del seu últim llibre i d’algunes altres publicacions.
www.oozebap.org

Esther Rodríguez-Barbero
Electromagnetic waves

Tot el que està viu conserva en el seu interior un estat de flux, i tot, fins a la matèria inerta, està viu. Matèria vibrant en estat oscil·latori. Univers fractal i infinit que habita en l'ésser des de l'inici dels temps. Partícules de la dissolució de l'última estrella. Electrons que orbiteu conformant la matèria. Moveu-nos. Aquest estudi treballa amb l'espai, el cos es deixa travessar pels seus corrents, d'aquí neix un primer impuls de l'ésser per a fer vibrar la matèria. Un estudi de la ciborgmística que entén el cos com a tecnologia. Amb l’acompanyament d’Elizabeth Montaño i el suport de La Mutant i La Poderosa.
https://www.estherbarbero.com/
Compra entrades

Informació pràctica 

Mieres es troba a 15 minuts d'Olot i Banyoles en cotxe.
En transport públic es pot arribar a Mieres en taxi per uns 25 € o amb el bus a demanda desde Banyoles (de dill a div).

Aquí sota teniu els horaris de transport públic per arribar a Banyoles, Olot i Girona.
Si teniu qualsevol dubte ens podeu escriure al nostre correu electrònic. coopnyny@gmail.com

1

BUS

Barcelona - Banyoles - Olot 

Banyoles - Mieres 

Olot -Mieres
2

TREN 

Barcelona - Girona 

Enllaçant amb Bus 
Girona - Banyoles 
3

TAXI

Servei de taxi desde Banyoles i Olot a Mieres.
Susi taxi banyoles
Tel. 609 284 872
4

ALLOTJAMENT

Allotjaments a Mieres 

Casal Sant Miquel
608 41 60 34
Bosc del corral s/n, 
17831 Sant Miquel de Campmajor

Crèdits

Projecte a cura de nyamnyam* en col·laboració amb La Escocesa, la Sala d’Art Jove, La Caldera i Rizoma, i el suport d’Olga Alvarez (comunicació) i Ingrid Riera (producció).

*nyamnyam és un espai i col·lectiu creat el 2012 pels artistes Iñaki Alvarez i Ariadna Rodríguez. Unint les seves formacions i deformacions en diverses disciplines, el seu treball té com a objectiu promoure la creació, la difracció i l'intercanvi de coneixement en cada context (g)local en el qual treballen. En aquest encreuament entre arts en viu, pensament crític i pedagogies, creen situacions per activar o recuperar modes de relació en un sentit holístic, incorporant organismes (escala humana i altres), sistemes, ambients, relacions, etc. Han realitzat i compartit els seus projectes a Espanya, Portugal, França, Itàlia, Suïssa, Noruega, Grècia, Estats Units, Mèxic, Colòmbia i Equador.
www.nyamnyam.net